CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. ( definicja pochodzi z Wikipedii) Zastanowić się należy nad słowem „Corporate”, które według powyższej definicji odnosi się w szczególności do firm – przedsiębiorstw, ale czy na pewno chodzi tylko o firmy? Według nas CSR odnosi się do ogólnie pojętej „organizacji” czyli grupy społecznej, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą. Jeśli organizację zdefiniujemy, jako zbiór ludzi, infrastruktury, zasobów to możemy przyjąć, że na etapie planowania strategii powinna ona zastanowić się i uwzględnić swoje oddziaływanie na otoczenie i relacje z nim.

CSR to, albo inaczej mówiąc to nie tylko:
– granty dla NGO i grup nieformalnych
– nasadzenia drzew, monitoring i dbałość o środowisko
– wolontariat pracowniczy
– udział w życiu kulturalnym i sportowym
– mecenat sztuki
– budowanie marki w oparciu o rzetelną informację
– …i wiele innych działań

Zapraszamy do odwiedzania tego działu. Postaramy się umieszczać w nim aktualne informacje, opracowania, zaproszenia na eventy. Z czasem mamy nadzieję nagradzać oraz promować organizacje i ludzi w nich działających, pracowników.