O nas

Fundacja jest instytucją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny we wszystkich dziedzinach codziennego życia. Wszystkie działania prowadzone przez FUNDACJĘ „MADE IN PŁOCK” są skierowane do nieograniczonej grupy społecznej. Otwartość Fundacji między innymi na problemy społeczne, gospodarcze, kulturowe ma na celu rozwój i właściwe wykorzystanie Kapitału Ludzkiego poprzez rozwój kompetencji, zmniejszanie bezrobocia, rozwój gospodarczy, zwiększenie poziomu wykształcenia, zmniejszanie barier i dyskryminacji. Rozwój społeczno – gospodarczy, ale nie tylko to wiodący cel jej w działalności.