Punkt pomocy prawnej

Fundacja Made in Płock przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej Konieczny & Miedziński w oparciu o zapisy statutu z dniem 1 listopada 2015 r. tworzy punkt pomocy prawnej w filii siedziby Kancelarii w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 18.

Na mocy porozumienia zawartego przez Kancelarię Adwokacką Konieczny & Miedziński z Fundatorem Fundacji Made in Płock nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w każdy pierwszą środę miesiąca osobom fizycznym, które:

mają przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

  1. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
  2. uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
  3. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
  4. nie ukończyły 26 lat
  5. ukończyły 65 lat
  6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub są w ciąży.

 

 

 

Fundacja Made in Płock przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej Konieczny & Miedziński w oparciu o zapisy statutu z dniem 1 grudnia 2015 r. tworzy punkt pomocy prawnej w Płocku. Porad prawnych udzielają prawnicy Kancelarii Adwokackiej Konieczny & Miedziński po uprzednim umówieniu się na termin pod numerem telefonu: 24 364 80 48.