Fundacja MADE IN PŁOCK jest instytucją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny we wszystkich dziedzinach codziennego życia. Wszystkie działania prowadzone przez FMiP są skierowane do nieograniczonej grupy społecznej. Otwartość Fundacji między innymi na problemy społeczne, gospodarcze, kulturowe ma na celu rozwój i właściwe wykorzystanie Kapitału Ludzkiego poprzez rozwój kompetencji, zmniejszanie bezrobocia, rozwój gospodarczy, zwiększanie poziomu wykształcenia, zmniejszanie barier i dyskryminacji. Rozwój społeczno – gospodarczy, ale nie tylko to wiodący cel w działalności FMiP.