Fundacja Nienieodpowiedzialni została powołana do życia w 2013 r. przez ANG pod nazwą „Będę Kim Zechcę”. W listopadzie 2018 r. zmieniła nazwę na „Nienieodpowiedzialni”.

Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie, odpowiedzialnej sprzedaży, edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi.

 

Zaprazaszmy do zapoznania się z działanolścią FUNFACJI NNO

kliknij poniżej: