Made In Płock

Więcej niż pomoc

Fundacja to formuła ..

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób, które działały i działają zarówno społecznie jak i zawodowo w różnych obszarach życia codziennego. Nasza organizacja ma charakter NGO, którego celem jest łączenie aspektów społeczno – gospodarczych osadzony w ramach zrównoważonego rozwoju.

Nie pytaj gdzie tylko kiedy ..

Nasze działnia skupiały się głównie na Mazowszu Płockim, jednak w miarę nawiązywania nowych kontaktów okazało się, że „Świat to za mało”. Dziś już wiemy, że ogranicza nas tylko wyobraźnia. Płock, Mazowsze Płockie, Polska, Europa a nawet cały świat. Współpracując z ludźmi, organizacjami z całego świata uczymy się działać ale też naszą wiedzę przekazujemy. Zapraszamy do współpracy.