Mazowieckie Technikum Innowacji

nowe technologie i ekonomia

Mazowieckie Technikum Innowacji  to szkoła średnia oferująca kształcenie w zakresie różnych zawodów technicznych, takich jak informatyka, mechatronika czy elektronika. Szkoła ta stawia również duży nacisk na rozwój umiejętności praktycznych oraz współpracę ze środowiskiem biznesowym, co może zapewnić absolwentom lepsze perspektywy na rynku pracy.

Szkoła ta może być odpowiednia dla uczniów, którzy interesują się nauką, matematyką, technologią i informatyką oraz chcą zdobyć praktyczne umiejętności w tych dziedzinach. Ponadto, szkoła ta może być odpowiednia dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności techniczne i zacząć swoją karierę zawodową w dziedzinie technologii.

Ponadto, szkoła ta współpracuje z wieloma firmami i instytucjami z regionu, co umożliwia uczniom zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego, a także ułatwia znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.

Partner Fundacji Made in Płock

.

.